Tin Tức

Cơ sở dữ liệu là gì? Loại cơ sở dữ liệu hiện tại

Hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, cách thức lưu trữ file trên máy tính đã lỗi thời và không thể áp dụng trong một tổ chức, doanh nghiệp. Đây là lý do tại sao cơ sở dữ liệu ra đời để đáp ứng nhu cầu dữ liệu lớn của các tổ chức. Vậy cơ sở dữ liệu là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.

Khái niệm cơ sở dữ liệu là gì?

Trong các lĩnh vực dữ liệu, lập trình phần mềm và công nghệ thông tin, các trang web thường sử dụng cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là gì? (CSDL) có khá nhiều khái niệm, nhìn từ các góc độ khác nhau. Tuy nhiên, vì đơn giản, cơ sở dữ liệu là một dạng thông tin có cấu trúc, có hệ thống được lưu trữ trong một thiết bị cụ thể để nhiều người có thể sử dụng nó cùng một lúc cho cùng một mục đích hoặc tại một thời điểm cụ thể. Các đặc điểm chung của cơ sở dữ liệu là: Tập hợp thông tin được cấu trúc, quản lý, lưu trữ và sử dụng. Lưu trữ và duy trì để sử dụng thông tin. Cho phép người dùng khai thác theo nhiều cách khác nhau tùy theo mục đích sử dụng. Cơ sở dữ liệu có thể được xây dựng và quản lý theo một số cách. Một số khái niệm liên quan đến cơ sở dữ liệu Khái niệm về hệ thống cơ sở dữ liệu Nếu cơ sở dữ liệu là một phần thông tin bên trong thì hệ cơ sở dữ liệu được hiểu đơn giản là lớp bao phủ của thông tin. Hệ cơ sở dữ liệu là một tập hợp các phần mềm cho phép người sử dụng xác định cấu trúc, nhập dữ liệu và thao tác trên dữ liệu để đảm bảo an toàn thông tin. ở đó:

Khai thác cơ sở dữ liệu là gì?

co-so-du-lieu-la-gi-4-a10-tokyotower-com-vn

Khai phá cơ sở dữ liệu là quá trình sử dụng các mẫu phân tích từ các tệp dữ liệu lớn thông qua các phương pháp học máy, thống kê và hệ thống cơ sở dữ liệu. Quá trình này biến đổi các kiểu dữ liệu nguyên thủy thành thông tin hữu ích thông qua các mối tương quan giữa các tập dữ liệu lớn. Trong kinh doanh, khai thác dữ liệu là việc sử dụng thông tin dữ liệu lớn để tìm hiểu thêm về nhu cầu của khách hàng. Giúp tăng doanh số và hạn chế các chi phí phát sinh không cần thiết trên cơ sở xây dựng các chiến lược tiếp thị và bán hàng hiệu quả hơn.

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

co-so-du-lieu-la-gi-4-a10-tokyotower-com-vn

Truy vấn cơ sở dữ liệu là một bộ lọc tổng hợp thông tin từ nhiều bảng trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Thông thường, các câu hỏi phải được viết bằng ngôn ngữ mà cơ sở dữ liệu yêu cầu — thông thường, ngôn ngữ đó là SQL. Các thuộc tính trong cơ sở dữ liệu là gì? Các thuộc tính trong cơ sở dữ liệu là các miền giá trị có đặc điểm áp dụng cho các kiểu thực thể hoặc kiểu quan hệ. Phạm vi giá trị thuộc tính có thể được đặt thành kiểu chuỗi, kiểu số nguyên, kiểu số thực, v.v. Các loại thuộc tính trong cơ sở dữ liệu bao gồm: thuộc tính đơn (không thể phân hủy); thuộc tính ghép (có thể phân tách thành nhiều giá trị thuộc tính).

Đến đây, với những thông tin trên, bạn đã hiểu nhất định về cơ sở dữ liệu là gì và cơ sở dữ liệu được phân loại như thế nào. Đây chỉ là những cách phân loại rõ ràng nhất, nhưng cơ sở dữ liệu có thể được phân thành nhiều loại khác nhau tùy theo ngành và lĩnh vực. Hy vọng thông tin này hữu ích cho bạn.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button