Tin Tức

Sản phẩm OCOP là gì?

OCOP là gì? – Kế hoạch “Mỗi xã, phường một sản phẩm” -OCOP (Một xã, một sản phẩm) dựa trên mô hình phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” (One Village One Product-OVOP) của Nhật Bản. Thế kỷ trước đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

ocop-la-gi-3-a-tokyotower-com-vn

OCOP – Mỗi xã một sản phẩm

Kế hoạch OCOP là kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp và nhiệm vụ thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của cả nước. Chương trình OCOP tập trung vào phát triển các sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp và phi nông nghiệp có lợi thế theo chuỗi giá trị do khu vực tư nhân (doanh nghiệp, người sản xuất) và kinh tế tập thể của doanh nghiệp thúc đẩy.

Nhà nước đóng vai trò kiến ​​tạo trong việc ban hành và thực hiện các khuôn khổ, chính sách pháp luật; hoạch định phương hướng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý, giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Mục tiêu của chương trình

Dự án OCOP “Mỗi xã, một sản phẩm” nhằm phát triển hình thức tổ chức sản xuất và vận hành (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa), sản xuất các sản phẩm và dịch vụ truyền thống có lợi thế tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh thị trường trong nước, quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chuẩn “kinh tế và tổ chức sản xuất”. Trong xã đạt chuẩn nông thôn mới quốc gia.

 

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thông qua phát triển sản xuất nông thôn; tổ chức lại hợp lý lực lượng lao động nông thôn (hạn chế di dân ra thành phố), bảo vệ môi trường và duy trì các giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.

Về sản phẩm, quy hoạch đề ra mục tiêu mỗi xã có ít nhất một sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và không giới hạn số lượng sản phẩm OCOP trong một xã.

đối tượng của chương trình

Kế hoạch OCOP được áp dụng cho sáu ngành dịch vụ bao gồm thực phẩm, đồ uống, dược liệu, vải và hàng may mặc, thủ công mỹ nghệ, du lịch nông thôn và bán hàng. Đây là những lĩnh vực cơ bản và đầy đủ ở nông thôn

Đối tượng thực hiện bao gồm các doanh nghiệp có đăng ký công thương, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất.

ocop-la-gi-3-a2-tokyotower-com-vn

Đối tượng chương trình OCOP là gì?

OCOP. Nguyên tắc của kế hoạch

Chương trình OCOP được triển khai cần tuân thủ đầy đủ 3 nguyên tắc: hành động của địa phương mang tính toàn cầu; tự lực, tự tin và sáng tạo, và đào tạo nguồn nhân lực.

Nguyên tắc “từ địa phương đến toàn cầu” có thể hiểu là để gia nhập thị trường thế giới, sản phẩm cần được cải tiến và thiết kế lại để phù hợp với thị hiếu của thị trường tiêu dùng (cả trong và ngoài nước). Sản phẩm cần đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu về chất lượng như tiêu chuẩn Oganic, GlobalGAP, EuroGAP, VietGAP …

Nguyên tắc “tự lực, tự tin và đổi mới” có nghĩa là mọi người cần liên tục phát triển các giá trị độc đáo của riêng mình và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu với tinh thần đổi mới của chính họ.

Mục tiêu của “Đào tạo nguồn nhân lực” là phát triển nguồn nhân lực bền vững, có trình độ, từ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức kinh tế cộng đồng đến các chủ thể sản xuất, điều hành, phát triển sản phẩm của các chương trình sản xuất kinh doanh đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình OCOP.

Tiêu chí đánh giá và phân loại sản phẩm

6 nghề thuộc chương trình OCOP sẽ được chia thành 26 bộ sản phẩm, mỗi bộ có tiêu chí đánh giá riêng.

Các sản phẩm tham gia kế hoạch sẽ được đánh giá theo 03 tiêu chuẩn, với tổng điểm là 100 điểm, cụ thể: đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng – 35 điểm, đánh giá khả năng thị trường – 25 điểm, đánh giá chất lượng và giá cả sản phẩm – 40 điểm.

 

Tiêu chí đánh giá sản phẩm

đánh giá sản phẩm

Việc đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP được chia thành 3 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương. Khi một sản phẩm được xếp hạng 3-5 sao, chứng chỉ OCOP sẽ được trao. Chứng chỉ này có giá trị trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp.

 

Xếp hạng sản phẩm OCOP

Quy trình đánh giá sản phẩm ở tất cả các cấp

Ở cấp huyện, hồ sơ sản phẩm sẽ do UBND và các sở chuyên ngành, chuyên gia OCOP thẩm định. Hộp đồng OCOP cấp huyện sẽ giới thiệu sản phẩm có thể nhận được 3-5 sao và nộp hồ sơ đánh giá lên hội đồng OCOP cấp tỉnh.

 

Thủ tục đánh giá cấp huyện

Hồ sơ sản phẩm của tỉnh được UBND và các sở, ngành liên quan xem xét. Sản phẩm có số điểm từ 50-89 sẽ nhận được chứng chỉ công nhận 3-4 sao. Các sản phẩm đạt điểm trên 90 sẽ được gửi lên cấp trung ương để thẩm định.

 

Quy trình đánh giá cấp tỉnh

Cấp quốc gia / trung ương, chứng nhận OCOP năm sao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và hội đồng chủ trì phê duyệt.

 

Trên đây là những thông tin vê OCOP là gì và những ví dụ thực tế về OCOP

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button