Tag: ocop là gì

Sản phẩm OCOP là gì?

admintt- June 18, 2022 0

OCOP là gì? - Kế hoạch “Mỗi xã, phường một sản phẩm” -OCOP (Một xã, một sản phẩm) dựa trên mô hình phong trào “Mỗi ... Read More