Tin Tức

Nội Dung Các Vấn Đề Cơ Bản Của Triết Học Giải Tích

Những vấn đề cơ bản của triết học xoay quanh mối quan hệ giữa tư tưởng và hiện hữu, vật chất và ý thức. Phân tích nội dung những vấn đề cơ bản của triết học, chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn: những vấn đề cơ bản của triết học là gì, có những khái niệm, cách giải thích, … và cách trình bày những vấn đề cơ bản. Phiên bản triết học. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để có nội dung chi tiết và chính xác hơn.

Những vấn đề cơ bản của triết học là gì?

1. Khái niệm về những vấn đề cơ bản trong triết học

Những câu hỏi cơ bản của triết học xoay quanh mối quan hệ giữa tư tưởng và hiện hữu, vật chất và ý thức. Đó là vấn đề cơ bản vì giải quyết được nó sẽ quyết định cơ sở, tiền đề của việc giải quyết các vấn đề triết học khác. Điều này được thể hiện rất rõ trong lịch sử phát triển lâu dài và phức tạp của triết học.

2. Những câu hỏi cơ bản của triết học là gì?

Câu hỏi cơ bản của triết học bao gồm hai khía cạnh, đó là:

vấn đề cơ bản của triết học-a1-tokyotower.com.vn

Mặt thứ nhất – bản thể luận: trả lời câu hỏi giữa ý thức và vật chất, cái nào đứng trước và cái nào đứng sau? Cái nào quyết định cái nào?

Chúng ta có thể tiếp cận khía cạnh đầu tiên của câu hỏi cơ bản của triết học theo ba cách:

Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức

Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất

Ý thức và vật chất tồn tại độc lập với nhau và không quyết định lẫn nhau

Tuy hai giải pháp đầu tiên đối lập nhau về nội dung nhưng điểm chung của cả hai là đều thừa nhận một trong hai nguyên lý chính (ý thức hoặc vật chất) là nguồn gốc của thế giới. Giải pháp 1 và Giải pháp 2 thuộc về triết học nhất nguyên.

Triết học nhất nguyên bao gồm hai trường phái: trường phái nhất nguyên duy vật và trường phái nhất nguyên duy tâm.

Cách thứ ba cho rằng ý thức và vật chất tồn tại độc lập với nhau, và cả hai nguyên tắc (ý thức và vật chất) đều là nguồn gốc của thế giới. Cách giải thích này thuộc về triết học kép.

Mặt thứ hai – nhận thức luận: con người có khả năng nhận thức thế giới không?

Hầu hết các nhà triết học duy tâm và duy vật đều tin rằng con người có thể nhận thức được thế giới. Tuy nhiên:

Các nhà triết học duy vật cho rằng con người có khả năng nhận thức thế giới. Nhưng vì vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức, nên tri giác là sự phản ánh thế giới vật chất đi vào bộ não con người. Một số nhà triết học duy tâm cũng thừa nhận rằng con người có khả năng nhận thức thế giới, nhưng nhận thức này là sự tự nhận thức và tư duy của bộ óc. Theo “thuyết bất khả tri”, một số nhà triết học duy tâm khác phủ nhận khả năng nhận thức thế giới của con người.

3. Tại sao đây là một câu hỏi cơ bản của triết học?

Lịch sử đấu tranh triết học là lịch sử đấu tranh giữa chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật. Có thể nói, câu hỏi cơ bản của triết học được coi là “tiêu chuẩn” để phân biệt hai triết học.

Trên thực tế, những hiện tượng chúng ta thường gặp trong cuộc sống chỉ thuộc hai loại: hiện tượng vật chất (tồn tại bên ngoài ý thức của chúng ta) hoặc hiện tượng tâm linh (tồn tại bên trong chúng ta).

Các học thuyết triết học rất đa dạng, nhưng cũng phải trả lời được câu hỏi vật chất và ý thức, ai đến trước phục vụ trước, phục vụ sau cùng, ai quyết định? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là gì? Và coi đây là điểm khởi đầu lý thuyết. Câu trả lời cho những câu hỏi này ảnh hưởng trực tiếp đến những câu hỏi triết học khác. Vì vậy, vấn đề về mối quan hệ giữa tư tưởng và hiện hữu hay ý thức và vật chất được coi là một vấn đề cơ bản của triết học.

Giới thiệu những điều cơ bản của triết học

1. Chủ nghĩa Duy tâm Lý luận Những vấn đề Cơ bản của Triết học

Chủ nghĩa duy tâm là một trường phái triết học xuất phát từ quan điểm cho rằng bản chất của thế giới là ý thức. Ý thức có trước, vật chất thứ hai, ý thức quyết định vật chất. Chúng có nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội, xem xét một chiều, tuyệt đối hóa một chiều và có những đặc điểm nhất định trong quá trình nhận thức. Đồng thời gắn với lợi ích giai cấp, áp bức bóc lột giai cấp nhân dân lao động.

Mặt khác, chủ nghĩa duy tâm có quan hệ mật thiết với tôn giáo, cùng tồn tại và phát triển. Chủ nghĩa duy tâm tồn tại dưới hai hình thức cơ bản là chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan thừa nhận bản chất chủ yếu của ý thức con người, đồng thời khẳng định mọi sự vật, hiện tượng chỉ là phức hợp của những cảm giác riêng lẻ. Người tiêu biểu là George Beckley – một nhà triết học duy tâm chủ quan, một linh mục người Anh.

Trong triết học của ông có nhiều tư tưởng thần bí, đối lập với chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần, vì vậy ông đã dựa vào quan điểm của các nhà duy danh thời trung đại để khẳng định rằng vật chất không thể tồn tại khách quan mà chỉ có thể là những vật thể cụ thể, riêng biệt.

Đối với triết học Berlin, ông đã đưa ra một mệnh đề triết học nổi tiếng “Các đối tượng của thế giới xung quanh chúng ta là những phức hợp của cảm giác”. Cụ thể, cái bàn không phải là vật hữu hình mà do mắt ta nhìn thấy nên nó có màu sắc, hình dáng …

2. Chủ nghĩa duy vật lý luận về “những vấn đề cơ bản của triết học”Đối lập hoàn toàn với chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật là trường phái triết học theo quan điểm cho rằng thế giới về bản chất là vật chất. Vật chất có trước, ý thức đứng sau, vật chất có trước ý thức và quyết định ý thức. Chúng bắt nguồn từ sự phát triển của khoa học và thực tiễn, và thường gắn với lợi ích giai cấp và các lực lượng tiến bộ trong lịch sử.

Ngoài ra, đó còn là quá trình tổng kết những cái chung nhất để phản ánh những thành tựu của các giai đoạn lịch sử khác nhau và những gì mà con người đã đạt được. Có thể nói, chủ nghĩa duy vật là một hình thức của chủ nghĩa hiện thực cho rằng thứ duy nhất có thể được coi là tồn tại là vật chất. Mọi thứ đều được tạo nên từ vật chất, và mọi hiện tượng đều là kết quả của sự tương tác của vật chất.

Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa duy vật đã trải qua ba giai đoạn chính: chủ nghĩa duy vật giản đơn, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Trong số đó, chủ nghĩa duy vật ra đời ở Ấn Độ cổ đại, Trung Quốc và Hy Lạp. Hình thức thứ hai là hiển nhiên trong số các triết gia của thế kỷ 15-18. Tuy mang đặc điểm kế thừa quan điểm duy vật giản đơn nhưng lại phát triển hơn thời kỳ này và đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Mãi đến những năm 1840, chủ nghĩa duy vật biện chứng mới ra đời, Mác và Ph.Ăngghen là người xây dựng, còn Lênin là người hoàn thiện, bổ sung.

Hy vọng bài viết về chủ đề vấn đề cơ bản của triết học trên đây đã mang lại kiến thức hữu ích dành cho các bạn!

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button